Novovil

De kernactiviteit van nv. Novovil: nieuwe projecten die bijdragen tot de reconversie van de Vilvoordse regio (Vilvoorde en Machelen).

Nv. Novovil focust voornamelijk op de ontwikkeling van de oude en verontreinigde sites in het reconversiegebied van Vilvoorde en Machelen

Novovil nv. is ook de moedermaatschappij van Novagora nv. en van Zakencentrum Vilvoorde nv.

De kernactiviteit van Novovil nv., nl. de reconversie in het Vilvoordse, kan verschillende, meestal gecombineerde, vormen aannemen:

  • Verwerving van gronden en gebouwen.
  • Afbraak, sanering en bouwrijp maken van de eigendommen.
  • Realisatie van nieuwe projecten in samenwerking met projectontwikkelaars.

De grote uitdaging voor het bedrijf bestaat erin  de kosten van de afbraak van de gebouwen en van de sanering van de bodem en de eventuele grondwaterverontreiniging te (pre)financieren en de meerkost en de periode tussen sanering en concrete realisatie van het nieuwe project – financieel – te overbruggen.

Voor de realisatie van de projecten, overweegt Novovil nv. via marktbevraging investeerders en projectontwikkelaars de uitvoering toe te vertrouwen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Sibelgassite, een gebied met KMO-units op Cargovil en het Novagora terrein langs de Schaarbeeklei. Novovil was eveneens betrokken bij de projecten Watersite, Molens 3 Fonteinen en Schoolgebouw Schaarbeeklei.

Deze projecten hebben in Vilvoorde zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een grote reconversiegolf op gang gebracht met meerwaarden voor de stad, de economie en de leefbaarheid voor de bevolking.

Novovil is ook voortdurend in overleg met de lokale besturen van Vilvoorde en Machelen en met de privé sector om samenwerkingsvormen te onderzoeken in het kader van herlocalisaties van bedrijven in het Vilvoordse.

Waar mogelijk en nuttig zal Novovil nv. vooraf samenwerkingsformules onderzoeken met naburige eigenaars, om zo o.m. te komen tot de oprichting van een specifieke projectmaatschappij, op basis van een goed business- en financieel plan.

Geïnteresseerde bedrijven – investeerders – projectontwikkelaars kunnen met Novovil samenwerken voor de gezamenlijke realisatie van onroerend goed projecten, inclusief co-financiering.

Novovil nv. en samenwerkende bedrijven kunnen hierbij rekenen op de sectoriële- en projectkennis en de financiële slagkracht van haar hoofdaandeelhouder PMV nv. (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen).

Novovil nv kan ook optreden voor derden als consultant voor andere bedrijven actief in dezelfde sector of als facilitator voor projecten.

Het ligt niet in de bedoeling dat Novovil zelf als projectontwikkelaar optreedt.

 


Webdesign : Norvan